بازدید وزیر کشاورزی از واقعیت کار در واحد مرغداری صیدنایا

ریف دمشق- سانا

مهندس محمد حسان قطنا وزیر کشاورزی دیروز در یک بازدید میدانی از واقعیت تولید در واحد پرورش مرغ صیدنایا و از خطوط تولید تخم مرغ و جوجه‌ها و کارخانه تولید خوراک دام مطلع شد.

وزیر قطنا بر نقش شرکت‌های دولتی در دستیابی به  تعادل تولیدی وعرضه محصولات با قیمتهای مناسب در بازار تأکید کرد.

دکتر سامی آبو دان مدیر کل سازمان عمومی مرغداری بیان کرد که واحد مرغداری صیدنایا یکی از مهم‌ترین واحدهای سازمان از نظر ظرفیت تولید است.

وی اشاره کرد که این واحد دارای 4 خط تولید است و 30 میلیون تخم‌مرغ در سال تولید می‌کند.