با حضور کودکان کشورمان آغاز نشست “پارلمان عربی برای کودک” در امارت شارجه

ابوظبی – سانا

با حضور کودکانی از سوریه و 19 کشور عربی دیگر فعالیت های سومین اجلاس سومین نشست پارلمان عربی برای کودک در شارجه در امارات متحده عربی آغاز شد.

این نشست تحت عنوان “هوش مصنوعی از نگاه کودکان عرب” و با هدف تقویت نقش کودکان عرب در شکل دادن به آینده و تشویق آنان به مشارکت فعال در مسائل جوامع خود است.

هیئت سوریه شرکت کننده در این نشست  متشکل از کودکان لین عیسی، یامن الموسی، مها شاهین و حیدر بدور زیر نظر مدیر روابط عمومی اداره امور خانواده و جمعیت سوریه بود. 

شایان به ذکر است که یکی از مؤسسات اتحادیه کشورهای عربی است و مقر دائمی آن در امارت شارجه است.