160 تانکر در 24 ساعت. اشغالگران آمریکایی سرقت نفت و غلات الجزیره سوریه را تشدید می کنند.

الحسکه – سانا

نیروهای اشغالگر آمریکایی سرقت نفت و غلات را تشدید کردند و طی ساعات گذشته 160 تانکر حامل نفت و غلات غارت شده را از مناطق تحت اشغال خود در جزیره سوریه از گذرگاه غیرقانونی الولید و المحمودیه به سمت خاک عراق خارج کردند.

منابع محلی از حومه یاروبیه به خبرنگار سانا گفتند که کاروانی متشکل از 84 تانکر مملو از نفت سوریه که از میادین الجزیره به سرقت رفته بود، عصر دیروز از گذرگاه غیرقانونی المحمودیه به سمت پایگاه های اشغالگر در شمال عراق خارج شد.

در همین راستا، منابع گزارش دادند که نیروهای اشغالگر آمریکایی نیز از گذرگاه غیرقانونی الولید، کاروانی متشکل از 76 تانکر بزرگ مملو از غلات، «گندم و جو» را بیرون آوردند.