دستور رئیس جمهور بشار الاسد برای افزایش 50 درصدی حقوق ماهانه و دستمزد ثابت برای تمام کارکنان غیر نظامی ونظامی و بازنشستگان

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار الاسد دستور تقنینی شماره/7/ درباره افزایش 50 درصدی حقوق ماهانه و دستمزد ثابت برای تمام کارکنان غیر نظامی ونظامی وبازنشستگان را صادر نمود.

براساس اين دستور، 50 درصد به حقوق و دستمزد ثابت کارکنان غیرنظامی و نظامی ​​در وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمان های عمومی، شرکت‌ها و مؤسسات بخش عمومی، سایر واحدهای اداری، مشاغل مردمی، شرکت‌ها و نهادهای مصادره شده، مدارس خصوصی و امثال آن و کلیه نهادهای دولتی دیگر و نهادهای بخش مشترک سوریه که سهم دولت از ۷۵ درصد سرمایه آن کمتر نباشد، اضافه خواهد شد.

رئیس جمهور همچنین با صدور دستور تقنینی شماره/8/، حقوق بازنشستگان نظامی و غیرنظامی را به میزان 50 درصد افزایش داد.