دستور رئیس‌جمهور اسد برای اصلاح ماده 26 قانون خدمت نظامی

دمشق – سانا

جناب رئیس جمهور بشار اسد دستور تقنینی شماره /37/ را برای اصلاح ماده /26/ قانون خدمت نظامی صادر کرد.