دیدار وزیر آموزش و پرورش با نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در سوریه

دمشق – سانا

دکتر محمد عامر الماردینی، وزیر آموزش و پرورش امروز با موریل مافیکو، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در سوریه و هیئت همراه وی دیدار و با آنان زمینه های همکاری آموزشی مشترک و راه های توسعه آنها را بررسی کرد.

در جریان این دیدار بر اهمیت تداوم ارتباط و هماهنگی برای مقابله با سختی ها، یکپارچه سازی تلاش ها و توسعه سازوکارهای همکاری در برنامه ها و پروژه های اجرا شده توسط صندوق در استان های مختلف به منظور کمک به بهبود واقعیت آموزشی در مدارس تاکید شد.

وزیر الماردینی در این دیدار بر اهمیت خدمات ارائه شده توسط صندوق در سوریه تاکید کرد.

وی همچنین بر اهمیت آموزش معلمان و تمرکز بر دانش آموزان بدون مراقبت در مناطق حضور گروه های تروریستی مسلح و صندوق می تواند به آنا دسترسی پیدا کند.

به نوبه خود مافیکو به تمرکز صندوق بر ارائه حمایت های روانی و اجتماعی از جوانانی که از عواقب جنگ رنج می برند و مراقبت از آنان اشاره کرد.

وی تاکید کرد که  یکی از اولویت های صندوق دسترسی به مناطق دور افتاده و صعب العبور است.