مذاکرات همکاری سوریه و روسیه در حوزه های صنعت ، تجارت و سرمایه گذاری

دمشق – سانا

مذاکرات همکاری که توسط شورای اتاق صنعت دمشق و حومه آن ، با اتاق بازرگانی و صنایع منطقه روستوف آن دانو روسیه برگزار شد ، بر مکانیسم های گسترش همکاری های دوجانبه در زمینه های صنعتی ، تجاری ، اقتصادی و سرمایه گذاری و مکانیسم های ایجاد مشارکت بین دو طرف متمرکز بود.

در جریان این مذاکرات ، دیدارهای دوجانبه با بازرگانان روسی از طریق اتاق بازرگانی و صنایع روسیه و سوریه برگزار شد.

توافقنامه امضا شده بین دو کشور فعال شد ، که شامل موارد زیر می شود : کاهش عوارض گمرکی ، دادن ویژگی های ویژه به محصول سوریه ، تبادل تقویم نمایشگاه ها بین دو کشور ، ارائه تسهیلات برای روند حمل و نقل در مورد مرکبات ، یافتن راه حل برای مسائل گمرکی و انتقال مالی و بحث در مورد امکان مبادله کالا و محصولات.

کنستانتین زاغرانیچی ، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع روابط اقتصادی خارجی منطقه روستوف آن دانو ، تمایل بسیاری از بازرگانان در استان روستوف آن دانو روسیه را برای توسعه همکاری های اقتصادی ، تنوع بخشیدن به حوزه های تجاری و استفاده از فرصت های اقتصادی ، تجاری و سرمایه گذاری در دسترس هر دو طرف ابراز کرد. و اشاره کرد که مواردی وجود دارد ، که باید بررسی شود ، که مهم ترین آنها انتقال پول ، مکانیسم حمل کالا ، و تسهیل مبادلات تجاری است.

از سوی دیگر غزوان المصری رئیس اتاق صنعت دمشق و حومه آن با تاکید بر اینکه دولت از طریق دیپلماسی اقتصادی سوریه بخش خصوصی را به سمت افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری هدایت میکند و آن را با کشورهای دوست از جمله فدراسیون روسیه فعال میکند ، خواستار استفاده از فرصت های موجود بین دو کشور شد.

در این نشست سام اسماعیلی، مدیر مرکز بازرگانی بین المللی افق های آینده ، طلال قلعه جی ، نایب رئیس اتاق ، مهندس محمد ایمان مولوی ، جورج داود خزینه ، حسام عابدین ، نورالدین سمحا ، آدم طباع و ولید حوریه ، اعضای هیئت مدیره آن و از طرف روسیه ، یوری دگتیارف ، عضو اتاق روستوف نا دانو حضور داشتند.