استاندار حسکه با چهرهای قبیله الجبور دیدار و بر اعمال قانون و برخورد با قانون شکنان تأکید کرد

حسکه – سانا

دکتر لؤي صيوح استاندار حسکه در دیدار با شیوخ و چهرهای قبیله الجبور تاکید کرد که دولت سوریه برای قبایل و عشایر و همه فرزندان حسکه احترام قائل است.

وی همچنین سلام و درود رئیس جمهور بشار اسد به همه اهالی شرافتمند استان حسکه که با اشغالگران آمریکا و ترکیه مقابله می کنند منتقل کرد.

استاندار حسکه بیان کرد که شهر حسکه در روزهای گذشته شاهد عملیات نظامی و امنیتی علیه قانون شکنان بود و این عملیات نشان دهنده تاکید دولت سوریه برای برخورد با جنایتکاران و قانون شکنان است.

به نوبه خودشان شیوخ و چهره های قبیله الجبور حمایت خود را از اقدامات دولت سوریه برای اعمال قانون و برقراری امنیت و ثبات در کامل خاک سوریه اعلام کردند.