مراسم استقبال رسمی از هیئت ورزشی سوریه شرکت کننده در بازی های آسیایی چین

پکن-سانا

کمیته برگزاری نوزدهمین دوره بازی های آسیایی در دهکده المپیک در شهر هانگژو چین مراسم استقبال از هیئت های ورزشی شرکت کننده از جمله هیئت سوریه برگزار کرد.

عمر العاروب، معاون رئیس فدراسیون عمومی ورزش- رئیس هیئت ورزشی سوریه سپر کمیته المپیک سوریه را به این کمیته اهدا کرد.

در این مراسم پرچم سوریه برافراشته و سرود ملی این کشور نواخته شد.

این یازدهمین حضور سوریه در بازی های آسیایی است که آخرین آن در سال 2018 در اندونزی بود جایی که سوریه در هجدهمین دوره بازی های آسیایی حضور داشت و بازیکن مجد الدین غزل توانست مدال برنز مسابقات پرش ارتفاع را از آن خود کند.