واریز بیش از 5.5 میلیارد یورو وجوه بلوكه ایران به حساب 6 بانک ایرانی با دو بانک قطری

تهران – سانا

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران با اعلام اینکه 5 میلیارد و 573 میلیون یورو وجوه بلوكه ایران به حساب 6 بانک ایرانی با دو بانک قطری واریز شده است ، توضیح داد: برای دسترسی به منابع بلوكه ارزی ایران در بسیاری از کشورها کار در حال انجام است.

فرزین در گفت و گوی تلویزیونی گفت: 10 دی ماه  گذشته تمام وجوه غیرقابل دسترسی ایرانیان که در بانک های کره جنوبی و شعبه بانک ملت در سئول نگهداری می شد برای تبدیل به یورو به حساب بانک مرکزی سوئیس منتقل شد در حالی که امروز وجوه بلوكه با دو بانک قطری به حساب بانک های ایران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی تایید کرد که تمامی منابع به دست آمده ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده و بر اساس منافع ملی استفاده می شود.