تظاهرات اعتراضی در روستاهای مالکیه در حومه حسکه علیه شبه نظامیان جدایی طلب قسد

الحسکه-سانا

تظاهرات اعتراضی علیه شبه‌نظامیان جدایی طلب (قسد) در روستای «معبدا» در منطقه المالکیه در حومه حسکه در شمال شرق کشورمان برگزار شد که در اقدامات شبه‌نظامیان وابسته به اشغالگران آمریکا (قسد) محکوم شد. 

منابع محلی به سانا گفتند که مردم روستای معبدا چندین راه را با لاستیک های سوزان بستند و اقدامات جنایتکارانه شبه نظامیان علیه خود به ویژه ربودن مداوم مردان جوان و سرقت محصولات کشاورزی را محکوم کردند.

این منابع خاطرنشان کردند که دامنه اعتراضات گسترش یافت و با اعتصاب عمومی و بسته شدن تمام مغازه ها در منطقه همراه شد.

نیروهای اشغالگر آمریکایی با حضور غیرقانونی در جزیره سوریه با همدستی شبه نظامیان ( قسد) مرتبط با آنها به سرقت منابع ملی و محصولات استراتژیک مانند نفت، گندم و جو ادامه داده و مردم سوریه را از آنها محروم می کنند.