خبرنگار سانا: مهندس حسین عرنوس، نخست وزیر از مراحل کار پروژه مسکن زلزله زدگان در محله الحیدریه در استان حلب مطلع شد