فردا: هوای ابری و احتمال بارش باران در مناطق پراکنده

دمشق-سانا

اداره هواشناسی با صدور یک اطلاعیه امروز از کاهش دمای کشور خبر داد و افزود: آسمان سوریه آبری تا نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده در بیشتر مناطق  کشور خواهد بود.

در این اطلاعیه نیز به وزش باد غربی، خفیف تا شدید اشاره شد.

🌧دمای پیش بینی شده …🌧

منطقه دمشق

33 / 18

منطقه جنوبی

32 / 17

منطقه کوهستانی

25 / 13

منطقه مرکزی

33 / 18

منطقه دریایی

26 / 18

منطقه شمالی

35 / 19

منطقه الجزيره

36 / 22

منطقه شرقی

37 / 24

منطقه الباديه

34 / 21

 

يائل محمد