نیروهای اشغالگر اسرائيلى منزل اسیر فلسطینی در رام الله را منفجر کردند

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز منزل خانواده اسیر اسلام فروخ را در شهرک قدیمی در رام الله منفجر کردند و در نتيجه 6 نفر فلسطینی مجروح شده اند.

خبرگزاری”وفا”اعلام کرد: نیروهای اشغالگر با یورش به شهرک قدیمی در رام الله، منزل خانواده اسیر فروخ را محاصره و آن را منفجر کردند و به سوی فلسطینی ها تیراندازی کردند و در نتيجه 6 نفر مجروح شده اند.