رئیس جمهور بشار اسد تیم باشگاه فوتبال الفتوه که قهرمان لیگ اول سوریه شده است، را به حضور پذیرفت