کنعانی: ایران در تقویت توان بازدارندگی و نیز حفاظت از حقوق و امنیت خود تردید نخواهد کرد

تهران – سانا

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که ایران در تقویت توانایی های بازدارنده و حفظ حقوق و امنیت خود تردید نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اشاره کرد که تهدید واشنگتن به توسل به زور توسط آمریکا علیه سایر کشورها، خلاف حقوق بین‌الملل مفاد منشور ملل متحد است.

خبرگزاری “ایرنا” به نقل از کنعانی در بیانیه ای اعلام کرد: وزیر امور خارجه آمریکا در استمرار حمایت همه جانبه کشورش از رژیم صهیونیستی، اظهارات بی پایه و اساسی را علیه ایران مطرح کرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران ادامه داد: حمایت ایران از مردم فلسطین در راستای سیاست حمایت از جنبش های آزادیبخش مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ، رد و مبارزه با رژیم آپارتاید صهیونیستی است.

يائل محمد