کمیته دوستی در مجلس خلق با کاردار سفارت دموکراتیک خلق کره راه های توسعه روابط مشترک پارلمانی را بررسی کرد

دمشق-سانا

کمیته دوستی کره شمالی و سوریه در مجلس خلق در دیدار امروز خود با کیم هی ریونگ، کاردار سفارت دموکراتیک خلق کره در دمشق راه های تقویت و توسعه روابط پارلمانی بین دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این دیدار رئیس و اعضای کمیته بر عمق روابط سوریه و جمهوری دموکراتیک خلق کره و لزوم ارتقای آن به نحوی که در خدمت منافع دو مردم دوست باشد، تاکید کردند.

همچنین آنها خواستار تقویت تبادل دیدارها و تجربیات به ویژه در زمینه های پارلمانی، اقتصادی، آموزشی و کشاورزی شدند و از مواضع جمهوری دموکراتیک خلق کره در حمایت از سوریه قدردانی کردند.

به نوبه خود، ریونگ بر  استحکام روابط تاریخی دو کشور و حمایت قاطع کشورش از حاکمیت، امنیت و ثبات سوریه و بر ضرورت تحکیم روابط دو کشور دوست در همه زمینه ها به ویژه زمینه اقتصادی تاکید کرد.