حمله نیروهای اشغالگر به شمال شرقی نوار غزه

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز شمال شرق نوار غزه یورش بردند .

و رسانه های فلسطینی گزارش دادند که 11 بولدوزر و یک خودروی نظامی اشغالگران به سرزمین های فلسطینی در شرق بیت حانون در شمال نوار غزه حمله کردند.

نیروهای اشغالگر اسرائیلی مستقر در حومه شرقی نوار غزه، زمین های کشاورزی در شرق خان یونس را با شلیک مسلسل و بمب های گاز سمی هدف قرار دادند.