توزیع کمک های بشردوستانه روسیه به خانواده های ساکن در مرکز اقامت موقت الحرجله

ریف دمشق-سانا

نمایندگان فدراسیون روسیه امروز کمک های بشردوستانه روسیه بین خانواده های ساکن در مرکز اقامت موقت الحرجله در حومه دمشق توزیع شد.  و این کمک ها شامل مواد غذایی، اسباب بازی های کودکان و لوازم خانگی است.

آریک زاکیتوف نماینده فدراسیون روسیه  به خبرنگار سانا،تصریح کرد:  کمک های امروز روسیه شامل مواد غذایی مختلف، اسباب بازی های کودکان، لوازم خانگی و تشک برای کودکان می شود.

وی اشاره کرد :تداوم کمک رسانی بیشتر به کودکان و مردم سوریه تا زمانی که آنها بر بحران خود غلبه کنند.

 عبدالناصر الخطیب، رئیس شورای محلی الحرجله، اشاره کرد که فدراسیون روسیه به طور مداوم در حال توزیع کمک به ساکنان مرکز اقامت موقت بر اساس روابط قوی بین دو کشور است

در حاشیه توزیع کمک‌ها، هیئت فدراسیون روسیه که شامل تعدادی از شخصیت‌ها از بخش‌های مرکز اقامت موقت بازدید کردند و در جریان وضعیت خانواده‌ها و نیازهای آنها قرار گرفتند.