برگزاری یک رویداد در مورد نتایج اخیر کاوش های باستان شناسی در سوریه

دمشق – سانا 

اداره آثار باستانی و موزه ها در وزارت فرهنگ با همکاری کنفرانس بین المللی “آخرین نتایج تحقیقات باستان شناسی سوریه و پیامدهای زلزله” را در موزه ملی دمشق برگزار کردند.

در این رویداد که طی دو روزه ادامه داد نتایج تحقیقات باستان شناسی و تاثیر زلزله بر محوطه های باستانی سوریه ارائه خواهد شد.

محققان خارجی از ایتالیا، لهستان، مجارستان و جمهوری چک در این کنفرانس شرکت دارند و نتایج تحقیقات  باستان‌شناسی خود درباره مکان‌های باستان‌شناسی سوریه را ارائه می کنند.

دکتر لبانه مشوح،  وزیر فرهنگ در سخنرانی افتتاحیه گفت: “این اولین بار نیست که این نوع رویداد برگزار می‌شود و به هیئت‌های باستان‌شناسی فعال در سوریه اجازه می‌دهد تا آثار و یافته‌های خود را ارائه کنند، و در مورد موضوعات مورد علاقه علمی و تجربه عملی برای شرکت کنندگان تبادل نظر کنند”. 

وی افزود: برخی از این مأموریت‌ها در سخت‌ترین شرایط سوریه را ترک نکردند و بر ادامه تحقیقات و آموزش کادرها و دانشجویان اصرار داشتند، مانند مأموریت مجارستان که در قلعه‌های الحصن و المرقب به کار خود ادامه داد.

وزیر فرهنگ خاطر نشان کرد که  باستان شناسان دیگر در سال 2019 بازگشتند و پنج هیئت ایتالیایی بر روی تپه های مختلف کار می کنند.