عــاجــل رئیس جمهور اسد: چین امروز یک ابرقدرت است که نقش بسیار مهمی در جهان ایفا می کند، اما وقتی از مشارکت صحبت می کند، از یک اصل جدید صحبت می کند، از هژمونی صحبت نمی کند. آنچه ما به عنوان کشورها در آن کم داریم. کشورهای مختلف جهان، نه تنها در سوریه، به ویژه در کشورهای دیگر، کشورهای کوچکتر به این مشارکت ونقش نیاز دارند، و چین این نقش را ایفا می کند، زیرا چین از طریق نقشی که در شورای امنیت و تعداد مجامع بین المللی داشت، از نظر سیاسی در کنار سوریه ایستاد. علاوه بر مواضع روشن سیاسی آن که به دور از تعارف است، اساساً جنبه سیاسی آن توسعه یافته است، اما طبیعی است که در این شرایط حاکم در دنیا گفت و گوی گسترده تری وجود دارد.

الغباش با همتایان ونزوئلایی و ایرانی خود راه های تقویت همکاری های بهداشتی را بررسی کرد

ژنو-سانا

در حاشیه هفتاد و ششمین اجلاس مجمع جهانی بهداشت در ژنو، دکتر حسن الغباش وزیر بهداشت با ماگالی گوتیرز وینا، وزیر بهداشت ونزوئلا و بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت ایران راه های ارتقای همکاری های بهداشتی بین دو کشور را بررسی کرد.

در جریان این دیدار امکان تبادل تجربیات و دیدارهای بین دو کشور و افزایش همکاری ها در زمینه صنایع دارویی مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

دکتر الغباش در این دیدار ضمن تشکر از مواضع بشردوستانه ونزوئلا و ایران در قبال سوریه پس از زلزله، به اهمیت تقویت همکاری های بهداشتی بین دو کشور اشاره کرد.