عــاجــل رئیس جمهور اسد: چین امروز یک ابرقدرت است که نقش بسیار مهمی در جهان ایفا می کند، اما وقتی از مشارکت صحبت می کند، از یک اصل جدید صحبت می کند، از هژمونی صحبت نمی کند. آنچه ما به عنوان کشورها در آن کم داریم. کشورهای مختلف جهان، نه تنها در سوریه، به ویژه در کشورهای دیگر، کشورهای کوچکتر به این مشارکت ونقش نیاز دارند، و چین این نقش را ایفا می کند، زیرا چین از طریق نقشی که در شورای امنیت و تعداد مجامع بین المللی داشت، از نظر سیاسی در کنار سوریه ایستاد. علاوه بر مواضع روشن سیاسی آن که به دور از تعارف است، اساساً جنبه سیاسی آن توسعه یافته است، اما طبیعی است که در این شرایط حاکم در دنیا گفت و گوی گسترده تری وجود دارد.

بررسی وضعیت معیشتی و حقوق ماهانه و ادامه سازماندهی حمایت های معیشتی در نشست امروز شورای وزیران

دمشق – سانا

پرونده بهبود بخشیدن به وضعیت معیشتی و وضعیت حقوق ماهانه کارمندان دولتی و بازنشستگان و ادامه سازماندهی حمایت ها جهت تضمین دریافت آن توسط افراد مستحق حمايت و نیازمندان علاوه بر افزایش حمایت از بخش بهداشت و آموزش و حمایت های اجتماعی از جمله مهمترین مواضیعی است که در نشست امروز شورای وزیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهندس حسین عرنوس رئیس شورای وزیران بر اهمیت فعالسازی قانون شماره /8/ درباره معافیت واردات گاو به قصد پرورش از تعرفه گمرکی، مالیات و سایر عوارض تاکید نمود.

شورای وزیران همچنین از اقدامات انجام شده توسط وزارتخانه ها برای رفع اثرات و پیامدهای زلزله و میزان انجام طرح های بازسازی خدمات مطلع شد.

جهت دریافت آخرین اخبار خبرگزاری عربی سوریه /سانا/ می‌توانید ما را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر ، تلگرام و وی‌کی(VK) دنبال نمایید.