طولکرم.. زخمی شدن یک شهرک نشین اسرائیلی در عملیات قهرمانانه مقاومت فلسطین

قدس اشغالی – سانا

مقاومت فلسطین در واکنش به ادامه جنایات اشغالگران صهیونیستی، امروز عملیات قهرمانانه ای را در شمال شهر طولکرم در کرانه باختری انجام داد که منجر به زخمی شدن یک شهرک نشین شد.

رسانه های فلسطینی در این باره گزارش دادند که یک فلسطینی به سمت یک شهرک نشین در نزدیکی شهرک واقع در شمال طولکرم تیراندازی کرد و او را مجروح کرد و سپس موفق به عقب نشینی شد.