پوتین: تاسیس نهاد ویژه برای بهبود کار صنایع نظامی

مسکو – سانا

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ، فرمان تشکیل (ریاست کمیسیون نظامی – صنعتی فدراسیون روسیه) را صادر کرد.

خبرگزاری “تاس” به نقل از این فرمان که امروز در وب سایت رسمی “اطلاعات حقوقی” منتشر شد، گزارش داد که  این تصمیم به ویژه برای بهینه سازی فعالیت های مجتمع نظامی – صنعتی برای اطمینان از اجرای وظایف محوله به آن، اتخاذ شده.

بر اساس این فرمان ممکن است جلسات هيئت رياست: به نمایندگی از رئیس جمهور روسیه، و نخست وزیر، و در برخی حالات، به نمایندگی از رئیس مجتمع نظامی – صنعتی، برگزار شود.

يائل محمد