چانوگورسکی: از سرگیری حضور سوریه در نشست های اتحادیه عرب شکستی برای آمریکاست

براتيسلافا – سانا

یان چانوگورسکی نخست وزیر سابق اسلواکی تاکید کرد که از سرگیری مشارکت سوریه در نشست های اتحادیه عرب نشان دهنده شکست طرح های توطئه آمریکا علیه این کشور است

چانوگورسکی در بیانیه ای به خبرنگار سانا در پراگ گفت که این پیروزی با استواری مردم سوریه وحکمت رهبری سوریه حاصل شده است.