عــاجــل جمهوری عربی سوریه و جمهوری خلق چین پس از نشست سران رئیس جمهور بشار اسد  و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در شهر هانگژو  چین بیانیه مشترکی مبنی بر ایجاد روابط مشارکت راهبردی بین دو کشور را صادر کردند

موافقت رئیس شورای وزیران با پیشنهادات کمیسیون اقتصادی درباره شماری از پروژه های خدماتی و توسعه ای

دمشق – سانا

مهندس حسین عرنوس رئیس شورای وزیران با پیشنهادات کمیسیون اقتصادی درباره شماری از پروژه های خدماتی و توسعه ای از جمله قرادادی متعلق به پروژه منطقه صنایع دستی در شهر القرداحه و پروژه زیرساخت های منطقه جنوب الرازی 101 موافقت کرد.