تصاویری از نشست مقدماتی وزرای خارجه کشورهای عربی اجلاس نشست سران کشورهای عربی که قرار است جمعه آینده در جده عربستان سعودی برگزار شود