مدودف: روسیه نیازی به روابط دیپلماتیک با پولند ندارد

مسكو-سانا

دیمیتری مدودف، رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه گفت : من دلیلی برای حفظ روابط دیپلماتیک با پولند نمی بینم.

مدودف در حساب توییتر انگلیسی زبان خود نوشت: پولند نباید برای فدراسیون روسیه وجود داشته باشد تا زمانی که روس هراس ها در قدرت باشند و اوکراین پر از اجیران پولندی است.