آغاز مقدماتی هفتمین مسابقات “چالش کتابخوانی عربی”  در سطح مدارس با مشارکت 363138 دانش آموز

دمشق – سانا

هفتمین دوره برای سال 2022-2023 مسابقات مقدماتی “چالش کتابخوانی عربی”  در سطح مدارس  با شرکت مشارکت 363138 دانش آموز آغاز شد که  توسط امارات متحده عربی راه اندازی شده است.

هماهنگ کننده کل ابتکار در سوریه، علی العباس بااشاره به این که این  مرحله اولین مرحله از مسابقات مقدماتی توضح کرد که این مسابقات پس از پایان ثبت نام برای شرکت در این طرح در 20 این ماه انجام می شود،

به نوبه خود، وزیر آموزش و پرورش، دکتر دارم طباع، اشاره کرد که شرکت کنندگان به دلیل توانایی خود در بیان خود و تأثیرشان بر آنچه می خوانند و پیوند آن با واقعیت و زندگی روزمره متمایز هستند.

وی بر اهمیت توجه به مطالعه و تشویق اولیاء و مربیان دانش آموزان به ارتقای سطح فرهنگی آنان تاکید کرد
طباع  با اشاره به افزایش چشمگیر تعداد شرکت کنندگان در چالش در سال جاری نسبت به سال گذشته که تعداد شرکت کنندگان 61000 نفر بود.