ايران :سکوت شورای امنیت سازمان ملل موجب تداوم جنایات رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان شد

نیویورک – سانا

امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد : شورای امنیت با سکوت خود قطعنامه‌های سازمان ملل را بی‌اثر کرده و مردم فلسطین را در معرض خشونت‌های مداوم قرار داده است.

به کزارش خبرگزاری ایران ” ایرنا “امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت درباره وضعیت خاورمیانه و فلسطین افزود: 75سال است که مردم فلسطین قربانی تجاوزات، خشونت و بی عدالتی های بی امان رژیم اسرائیل بوده اند. اشغال زمین های آنها ادامه دارد و شهرها محاصره شده، اموال و زمین های کشاورزی تخریب و مصادره شده و مردم مجبور به تخلیه خانه های خود می شوند

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اضافه کرد: این اقدامات هولناک بخشی از الگوی بزرگتر نقض سیستماتیک حقوق اساسی مردم فلسطین توسط رژیم اسرائیل است و مصداقی از نقض آشکار قوانین بین المللی و اصول و هنجارهای حقوق بشری هستند.

سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: منازعه فلسطین تنها از طریق پایان دادن به اشغالگری و به رسمیت شناختن حقوق مسلم مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خود قابل حل و فصل است. این امر مستلزم احیای کامل و حمایت از این حقوق است که منجر به استقرار حاکمیت فلسطین بر کل فلسطین می شود.

ایروانی اظهار داشت: از شورای امنیت می خواهیم که به مسئولیت خود عمل کند و برای پایان دادن به اشغالگری و تضمین حمایت از حقوق مردم فلسطین اقدام قاطعانه انجام دهد.