کمک های فدراسیون روسیه به مهدکودک در دمشق

دمشق-سانا

مرکز هماهنگی روسیه به مهدکودک در منطقه التضامن دمشق کمک های بشردوستانه ارائه کرد.

دریاسالار اولگ گورینوف، معاون مرکز هماهنگی روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کمک‌های بشردوستانه شامل غذای کودک است.

 به نوبه خود ، مدیر مهدکودک و نمایندگان وزارت آموزش و پرورش از دوستان روسی به دلیل حمایت مستمر از مردم سوریه تشکر کردند.