در روز دانشجوی سوری؛ دانشجویان ما در کوبا حمایت مجدد خود را از سوریه اعلام کردند

هاوانا-سانا

دانشجویان سوری مشغول به تحصیل در دانشگاه های کوبا، بار دیگر همبستگی خود را با سرزمین مادری خود، سوریه، و حمایت خود را از ارتش دلاور، مردم ثابت قدم و رهبری شجاع خود ابراز کردند.

آنها همچنین مسیر شهدا چراغ هدایت گری و روشنی بخش جامعه می دانند.

شعبه اتحادیه ملی دانشجویان سوریه در کوبا در بیانیه ای افزود: این مناسبت مهم در تاریخ دانش‌جویان سوریه، امروز بیش از هر زمان دیگری بر اصرار آنان برای کسب علوم می افزاید، زیرا تنها راه تقویت جایگاه و قدرت کشور در جهان و دستیابی به آرزوهای مردم ما در جهت پیشرفت و شکوفایی است.

دانشجویان سوریه با دانش و میهن پرستی خود پرچم سوریه را با سربلندی به اهتزاز در می آورند و به رویکرد دانشجویی که توسط رهبر موسس حافظ اسد ترسیم شده است، وفادار هستند.

دانشجویان سوریه آرزوی بازگشت به وطن را پس از کسب مدرک خود دارند تا در بازسازی آن سهیم باشند.

در این بیانیه از پایداری دانشجویان در دانشگاه‌ها و مؤسسات سوریه در سال‌های گذشته در برابر تروریسم و ​​تجاوزات بی‌سابقه و در مواجهه با پیامدهای فاجعه زلزله‌ اخیر در میهن عزیز خود سوریه تقدیر شد.