مقابله پدافند هوایی کشورمان با اهداف متخاصم در آسمان دمشق

دمشق-سانا

خبرنگار سانا گفت: پدافند هوایی کشورمان با اهداف متخاصم در حریم هوایی دمشق مقابله کردند.

خبرنگار از شنیدن صدای انفجار در حومه دمشق خبر داده بود و ماهیت آن در حال بررسی است.

شاهد أيضاً

هشدار ریاست جمهوری فلسطین نسبت به ادامه عملیات شهرک سازی اسرائیل

قدس اشغالی – سانا ریاست جمهوری فلسطین هشدار خود را در برابر گسترش مداوم عملیات …