رئیس جمهور اسد خطاب به وزرای کشاورزی عرب شرکت کننده در نشست چهارجانبه: کشورها نمی توانند به تنهایی از نظر مواد غذایی به خودکفایی برسند

دمشق- سانا

رئیس جمهور بشار اسد وزرای شرکت کننده در نشست چهارجانبه وزرای کشاورزی عرب شامل (اردن، عراق، لبنان و سوریه) را که روز گذشته در دمشق به کار خود پایان داد، به حضور پذیرفت.

جناب رئیس جمهور اسد تاکید کرد که بحران های اقتصادی و سیاسی و سایر مشکلات پیش روی مردم جهان ثابت کرده است که کشورها به تنهایی نمی توانند از نظر غذایی به خودکفایی برسند و راه حلی جز همبستگی کشاورزی به خصوص در جوامع کشاورزی وجود ندارد.

جناب رئیس جمهور اسد تاکید کرد که علیرغم توسعه فناوری، چالش های اضافی ناشی از تغییرات آب و هوایی در بخش کشاورزی نیازمند تلاش های مشترک منطقه ای برای کاهش اثرات منفی این تغییرات بر بخش کشاورزی و حفاظت از این بخش به عنوان منبع عمده درآمد و تولید و دستیابی به امنیت غذایی مردم است.

جناب رئیس جمهور اسد گفت که تفاهم نامه همکاری کشاورزی که بین چهار کشور امضا شد، یک استراتژی مشترک برای همکاری بین کشورهای عربی ما ایجاد می کند، و اگر برای گسترش این همکاری و به اشتراک گذاری آن با کشورهای همسایه کار شود، شبکه ایمنی کشاورزی و غذایی ایجاد خواهد شد که به مردم کل منطقه خدمت می کند.

جناب رئیس جمهور اسد تاکید کرد که بخش کشاورزی علیرغم همه مشکلاتی که با آن مواجه است، ثابت کرده است که در موارد نابسامانی منطقه ای و جهانی در خدمت ثبات است، بنابراین، کشاورزی باید یکی از مهم ترین بخش های کار و تولیدی باشد که کشورهای عربی به آن پایبند هستند و برای ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در جنبه های مختلف این بخش، برای توسعه آن تلاش کنند.

به نوبه خود، وزرای کشاورزی امضای یادداشت تفاهم را گامی موثر در حمایت از راهبردهای مشترک چهار کشور برای تامین امنیت غذایی و تجارت کشاورزی بین این کشورها به عنوان اولین گام دانستند.

وزرای کشاورزی همچنین بر اهمیت کار بر اساس این راهبردهای کشاورزی تأکید کردند که این تفاهم نامه به آن دست خواهد یافت زیرا عدم تداخل با محصولات کشاورزی را تضمین می کند و تبادل آنها را تسهیل می کند.