درآمد بندر طرطوس طی نیم سال اول 1.8 میلیارد لیر سوری است

طرطوس_ سانا

درآمد بندر طرطوس طی نیم سال اول به  یک  میلیارد و845 میلیون و 385 هزار لیر سوری رسید.

مدیر کل شرکت بندر طرطوس دکتر مهندس ندیم علی حایک در بیانیه به سانا یاد کرد که تعداد کشتی ها ی ورودی وخروجی از بندر طرطوس به 348 کشتی رسیده، در حالیکه تعداد کانتینرها به 15656رسید.

 

 

حسین حبیب