مخالفت صربستان با تحریم روسیه

بلگراد-سانا

ایویکا داچیچ، وزیر امور خارجه صربستان تاکید کرد که کشورش با اعمال تحریم ها علیه روسیه مخالف است.

به گزارش خبرگزاری نووستی، داچیچ  در مصاحبه ای با روزنامه کوریر گفت: صربستان روسیه را تحریم نکرد، اما حجم تجارت خارجی بین دو کشور کاهش یافت و در عین حال حجم تجارت بین روسیه و برخی کشورهای غربی که علیه مسکو تحریم کردند، افزایش یافت.

وی تاکید کرد : امتناع کشورم از اعمال تحریم ها علیه روسیه در راستای منافع اقتصادی، حاکمیت و تمامیت ارضی کشور صربستان است.

وزیر امور خارجه صربستان افزود: بلگراد مخالف اعمال هرگونه محدودیت و مجازات ناعادلانه است، زیرا صرب‌ها خودشان این تجربه را پشت سر گذاشته‌اند.