آغاز  فعالیت های چهارمین نشست وزرای کشاورزی اردن، عراق، لبنان و سوریه در دمشق 

دمشق – سانا 

 

چهارمین نشست وزرای کشاورزی اردن، عراق، لبنان و سوریه امروز در هتل داما رز دمشق آغاز به کار کرد.

مهندس محمد حسن قطنا وزیر کشاورزی طی سخنانی در این نشست گفت: تلاش های قبلی خود را با امضای تفاهم نامه همکاری در زمینه کشاورزی به اوج می رسانیم که نقطه شروعی برای آینده ای بهتر برای کشورهای برادر عربی به شمار می رود

خالد الحنیفات وزیر کشاورزی اردن گفت که  روابط بین برادران در سوریه، عراق، لبنان و اردن روابط اجتماعی، فرهنگی، تجاری، سیاسی و کشاورزی کاملاً ثابتی است که فراتر از زمان و مرزها است

عباس العلیاوی وزیر کشاورزی عراق تاکید کرد که  ادغام کشاورزی بین کشورهای ما با چالش های فزاینده تغییرات آب و هوایی و بحران های پی در پی که بر عرضه غلات و قیمت مواد غذایی تأثیر گذاشته است، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

عباس الحاج حسن وزیر کشاورزی لبنان در این فعالیت ها گفت  : امنیت غذایی ما نسبت به سایر پرونده ها اولویت دارد و از آنجایی که ما معتقدیم ملتی هستیم که قادر به خلق آینده هستیم، اینجا هستیم تا همه ظرفیت ها را برای موفقیت این تلاش مشترک اعراب به کار بگیریم

دکتر نصرالدین العبید مدیرکل مرکز عربی مطالعات مناطق خشک و اراضی خشک «ACSAD» اشاره کرد که  این مرکز کمک جدی و موثری به توسعه کشاورزی عربی می کند و پروژه های پیشگام توسعه را در اکثر کشورهای عربی اجرا می کند

 

 

ادامه دارد ..