شهادت یک جوان فلسطینی در الجلیل

قدس اشغالی-سانا

یک جوان فلسطینی با شلیک گلوله نیروهای اشغالگر در شهرک کفر یاسیف  در الجلیل در اراضی اشغالی فلسطین در سال 1948 به شهادت رسید.

رسانه های فلسطینی اعلام کردند : «عمر سواعد» جوان 21 ساله فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی در الجلیل به شهادت رسید.

رسانه های فلسطینی افزودند: این جوان فلسطینی پس از اصابت گلوله نیروهای اشغالگر و بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.