درخواست روسیه برای تشکیل جلسه غیر رسمی شورای امنیت برای سیاسی کردن سازمان منع تسلیحات شیمیایی

نیویورک-سانا

هیئت دائمی روسیه در سازمان ملل متحد خواستار برگزاری جلسه غیر رسمی شواری امنیت درباره سیاسی کردن سازمان منع تسلیحات شیمیایی شد.

به گزارش خبرگزاری تاس ، این هیئت دیروز به خبرنگاران گفت : این جلسه با عنوان “خاطرات سیاسی شدن سازمان منع تسلیحات شیمیایی” در ساعت پنج بعد از ظهر به وقت مسکو برگزاری خواهد شد.