سفیر صباغ: برخی کشورها همچنان از اجرای وظایف شورای امنیت برای توقف جنایات اشغالگر اسرائیل، اطمینان از پاسخگویی در قبال آنها و حمایت از آن برای تضمین مصونیت از مجازات جلوگیری می کنند

شاهد أيضاً

هشدار سازمان امور زندانیان نسبت به وخامت وضعیت بهداشتی زندانیان فلسطینی در زندانهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا سازمان امور زندانیان و آزادگان فلسطین امروز در پی سیاست سهل …