بازدید سفیر سوریه در کوبا از دانشکده پزشکی آمریکای لاتین در هاوانا

هاوانا – سانا

دکتر غسان عبید سفیر سوریه در کوبا با معاون دانشکده پزشکی آمریکای لاتین در هاوانا (ایلام) در خصوص بهبود شرایط دانشجویان سوری که در آنجا تحصیل می کنند و راه های تقویت همکاری بین این دانشکده و دانشگاه های سوریه گفتگو کرد.

عبید از دولت کوبا به خاطر بورسیه هایی که سالانه به دانشجویان سوری برای تحصیل در دانشگاه های کوبا می دهد و همچنین مدیریت دانشگاه برای پیگیری نیازهای روزانه دانشجویان سوری تشکر و قدردانی کرد.

به نوبه خود، معاون رئیس مدرسه، دامودار پنیا، تحسین خود را از توانایی دانشجویان سوری برای انطباق با زندگی جدید دانشگاهی در کوبا ابراز کرد.

وی تاکید کرد که مقامات ذیربط کوبا به طور دائم با سفارت سوریه در هاوانا برای حل مشکلات و موانعی که ممکن است برای دانشجویان سوری مواجه شوند، هماهنگ خواهند کرد.