سفیر علی احمد: تمایل واقعی برای منافع مردم سوریه مستلزم لغو فوری اقدامات اجباری است

ژنو-سانا

سفیر حیدر علی احمد، نماینده دائم سوریه در دفتر سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی در ژنو بر مخالفت قاطع سوریه با مأموریت موسوم به (کمیته بین المللی تحقیق درباره سوریه) و گزارش های ساختگی آن تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که نگرانی واقعی برای منافع مردم سوریه مستلزم اذعان به این است که پایان دادن به رنج آنها نیازمند سازوکارهای مشکوک یا گزارش های جعلی نیست، بلکه نیاز به لغو فوری اقدامات اجباری یکجانبه دارد که حقوق اولیه آنها را نقض می کند.

سفیر علی احمد طی گفت و گوی تعاملی با کمیته در پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو در بیانیه ای توضیح داد که گزارش ساختگی ارائه شده امروز مملو از نادرست و اطلاعات جعلی و این ادامه رویکرد کمیته از زمان تشکیل آن است.

این نماینده گفت: این کمیسیون باید کار خود را بر مبنای بی طرفی، عینیت و اعتبار قرار دهد، اما گزارش های آن در سال های اخیر ثابت شده که سیاسی و غیراخلاقی بوده و مبتنی بر شاهدان دروغین، منابع باز و شواهد ساختگی است.

سفیر علی احمد خاطرنشان کرد: نویسندگان این گزارش عمدا جنایات گروه های تروریستی در سال های گذشته را نادیده گرفته اند و در گزارش ساختگی آنها هیچ اشاره ای به این جنایات یا این گروه ها نشده است.

وی تصریح کرد: نویسندگان این گزارش علیرغم مستندسازی این جنایات در گزارش های مختلف شورای امنیت، عمداً جنایات گروه های تروریستی در سال های اخیر را نادیده گرفته اند.

وی افزود: آنها همچنین نادیده گرفتند که تنها مسئول ارتکاب انواع جنایات در سوریه، این گروه ها و دولت هایی هستند که از آنها همه نوع حمایت کردند.

وی بر آمادگی سوریه برای همکاری با همه کسانی که نیت صادقانه برای بهبود وضعیت انسانی در سوریه و تسکین آلام مردم سوریه از جنایات گروه‌های تروریستی و تروریسم اقتصادی سیستماتیک دارند، تاکید کرد.