قرقاش: رویکرد امارات متحده عربی در قبال سوریه بخشی از چشم انداز گسترده تر برای تقویت ثبات عربی و منطقه ای است

ابوظبی-سانا

دكتر انور بن محمد قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس جمهور امارات متحده عربی با اشاره به لزوم بازگشت سوریه به محیط خود با فعال کردن نقش عربی، تاکید کرد که رویکرد امارات متحده عربی در قبال سوریه بخشی از چشم انداز گسترده تر برای تقویت ثبات عربی و منطقه ای است.

قرقاش امروز در توییتی در حساب توییتر خود گفت: ” موضع امارات در خصوص لزوم بازگشت سوریه به محیط خود با فعال کردن نقش عربی روشن است و این را اعلیحضرت شیخ محمد بن زاید در دیدار امروز خود با بشار اسد، رئیس جمهور این کشور تاکید کرد.”

مشاور دیپلماتیک رئیس جمهور امارات افزود: ” رویکرد و تلاش امارات متحده عربی در قبال سوریه برادر بخشی از چشم انداز عمیق تر و رویکرد گسترده تر با هدف تقویت ثبات عربی و منطقه ای و غلبه بر سال های دشوار رویارویی است.”

وی اشاره کرد که زمان تقویت همکاری و همبستگی کشورهای عربی برای تضمین ثبات و رفاه منطقه فرا رسیده است.

قرقاش خاطرنشان کرد: وقایع مرتبط با دهه هرج و مرج و پیامدهای آن ثابت کرد که جهان عرب ما به دور از دخالت های منطقه ای و بین المللی سزاوارتر است که به مسائل و بحران های خود بپردازد.