تظاهرات گسترده در واشنگتن برای خواستار پایان محاصره و تحریم های اعمال شده علیه سوریه

واشنگتن-سانا

بیش از دویست سازمان مترقی حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا و تعدادی از سوری ها و عرب های مقیم در واشنگتن در تظاهرات اعتراضی در واشنگتن برای خواستار رفع محاصره و پایان دادن به تحریم های ناعادلانه اعمال شده علیه مردم سوریه شرکت کردند.

این تظاهرات با هماهنگی بیش از 200 سازمان مترقی حقوق بشر آمریکایی برای خواستار رفع محاصره و تحریم های ناعادلانه اعمال شده علیه مردم سوریه که مانع از مواجهه با عواقب و آثار زلزله ویرانگر شد، علاوه بر محکومیت حضور غیرقانونی نیروهای آمریکایی در خاک سوریه و خواستار عقب نشینی کامل آنها، برگزار شد.