بلغارستان.. تجمع همبستگی با مردم تحت محاصره سوریه

صوفیه – سانا

صدها نفر امروز در مقابل وزارت امور خارجه بلغارستان تجمع همبستگی با مردم تحت محاصره سوریه برگزار کردند.

جمعی از سوری های مقیم بلغارستان، نمایندگان کمپین بین المللی رفع محاصره سوریه و نمایندگانی از احزاب و گروهی از فعالان مردمی بلغارستان در این تجمع شرکت کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع که توسط شعبه اتحادیه ملی دانشجویان سوریه در بلغارستان برگزار شد، خواهان شکستن محاصره تحمیل شده علیه مردم سوریه و لغو فوری و کامل اقدامات قهری یکجانبه اعمال شده بر آنها شدند. آنها  همچنین خواستار اجازه ورود کمک ها و اقلام ضروری به سوریه و کمک به بازسازی این کشور، به ویژه پس از فاجعه زلزله ویرانگر ششم ماه گذشته در سوریه شدند.

همچنین شرکت کنندگان پرچم های سوریه و بلغارستان را به اهتزاز در آوردند و تصاویری از  ویرانی های زلزله سوریه را در دست داشتند. تجمع کنندکان با سردادن شعارهای اعتراضی و حمل بنرهایی  خواستار رفع محاصره سوریه شدند.