تماس تصویری بانو اسماء الاسد با دو کودک که پس از مجروح شدن در زلزله برای تکمیل درمان به ابوظبی منتقل شدند- ویدئو

دمشق-سانا

بانو اسماء الاسد با کودک شام شیخ محمد (9 ساله که بخشی از خانواده اش در زلزله فوت کردند) که در بیمارستان برجیل ابوظبی است و کودک علی تفوح (9 ساله که مادر و پدرش بر اثر زلزله فوت کردند) و با پدر کودک علی یوسف (12 ساله) که در بیمارستان شیخ خلیفه ابوظبی هستند، تماس تصویری برقرار کرد.

این سه کودک به همراه کودکان دیگری از حلب، ادلب و لاذقیه با توجه و پیگیری مستقیم بانوی اول، بیش از دو هفته پیش به ابوظبی برای تکمیل درمان پزشکی پس از تحمل آنچه به عنوان له شدن دست و پا در اثر زلزله 6 فوریه شناخته می شود منتقل شدند.

این امر پس از ابتکار بشردوستانه شیخه فاطمه بنت مبارک، رئیس اتحادیه عمومی زنان، رئیس شورای عالی مادران و کودکی، رئیس افتخاری سازمان هلال احمر امارات است که کودکان را به امارات متحده عربی منتقل کرد.