هیئت های جوانی عربی شرکت کننده در همایش همبستگی با سوریه از موزه ملی دمشق بازدید کردند

دمشق – سانا

در حاشیه همایش همبستگی با سوریه هیئت های جوانی عربی شرکت کننده در این همایش از موزه ملی دمشق بازدید کردند.

لازم به ذکر است که همایش همبستگی با سوریه دیروز با شرکت 92 جوان از ده کشور عربی آغاز به کار کرد.

اين همايش به میزبانی انجمن ملی دانشجویان سوریه و انجمن جوانان انقلاب تحت عنوان با هم برای پایان دادن به محاصره و تحریم های ظالمانه علیه سوریه برای سه روز دایر است.