خبرنگار سانا: هواپیمای جدید اماراتی حامل کمک‌های امدادی برای زلزله‌زدگان وارد فرودگاه بین المللی دمشق شد 

 

خبرنگار سانا: هواپیمای جدید اماراتی حامل کمک‌های امدادی برای زلزله‌زدگان وارد فرودگاه بین المللی دمشق شد