خبرنگار سانا: ورود یک هواپیمای لیبیایی حامل کمک های پزشکی و امدادی و یک آمبولانس وارد فرودگاه لاذقیه 

 

خبرنگار سانا: ورود یک هواپیمای لیبیایی حامل کمک های پزشکی و امدادی و یک آمبولانس وارد فرودگاه لاذقیه