بازگشایی همه بنادر دریایی به استثنای بندر البسیط

لاذقيه-طرطوس-سانا

اداره کل بنادر امروز از بازگشایی همه بنادر دریایی به استثنای بندر البسیط خبر داد

در ادامه دارد….